Saturday, June 6, 2015

DOWNLOAD DOCUMENTS

DOWNLOAD 
1. TIMES CITY PARKHILL
 dl-icon.png       Bảng NVL và Trang thiết bị căn hộ Park Hill (gói bàn giao nội thất liền tường bán hoàn thiện)
 dl-icon.png       Bảng NVL và Trang thiết bị căn hộ Park Hill (gói bàn giao đầy đủ nội thất liền tường)
Tài liệu giới thiệu Shophouse
Virtual Tour
2. VINHOMES CENTRAL PARK
dl-icon.pngBộ tài liệu bán hàng tòa Central 1
dl-icon.pngBộ tài liệu bán hàng tòa Central 2
dl-icon.pngBộ tài liệu bán hàng tòa Central 3
dl-icon.pngE-brochure Vinhomes Central Park
Tài liệu bán hàng - The Landmark
dl-icon.pngBộ tài liệu bán hàng tòa Landmark 81
dl-icon.pngBộ tài liệu bán hàng Landmark 3, 6
dl-icon.pngE-brochure Landmark 81
Tài liệu bán hàng - The Villas
dl-icon.pngSơ đồ mặt bằng tổng thể chia lô - The Villas
Mặt bằng căn hộ
Căn hộ theo tiêu chuẩn bàn giao
dl-icon.pngCăn hộ A1 theo tiêu chuẩn bàn giao
dl-icon.pngCăn hộ A2 theo tiêu chuẩn bàn giao
dl-icon.pngCăn hộ B2 theo tiêu chuẩn bàn giao
dl-icon.pngCăn hộ C1 theo tiêu chuẩn bàn giao
Căn hộ có đồ (tham khảo làm nội thất)
dl-icon.pngCăn hộ A1 có đồ
dl-icon.pngCăn hộ A2 có đồ
dl-icon.pngCăn hộ B2 có đồ
dl-icon.pngCăn hộ C1 có đồ
Virtual Tour 360
dl-icon.pngCăn hộ Vinhomes Central Park

 

OUR NETWORKS

  • Copyright © kevinvuproperty.com™ is a registered trademark.
    Blogger Templates Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.